بودا وکنفوسیوس

بوی گل را باد،به یک طرف می برد اما بوی مردم خوب،همه جا پراکنده می شود. 

 

اگر همسفر از تو بهتر یا با تو برابر نباشد، تنهایی خوش تر از همراهی با سبکسر

است.

                                                                                            بودا

از کنفوسیوس پرسیدند: آیادستوری هست که حسن رفتار را خلاصه کند؟گفت: آنچه رابه خود نمی پسندی بر دیگری نیز مپسند.

 

مرد بزرگ را می توان به راهی واداشت اما ،به پستی نمی رود.می توان او را اغفال کرد اما ابله نمی شود.

/ 0 نظر / 6 بازدید