عربستان آمریکا

http://www.delniya.com/wp-content/uploads/2012/12/CATERS-Extraordinary-World-Phenomenons-06-jpg_155607.jpg

دره مرگ منطقه ای در کالیفرنیای جنوبی، نزدیک صحرای نوادا در آمریکای شمالی است که طول آن 225 کیلومتر و پهنایش بین 8 تا 24 کیلومتر است .

دره مرگ پست ترین نقطه امریکاست که هوای بسیار گرم و خشکی دارد و درجه حرارت آن در تابستان به 50 درجه سانتی گراد می رسد. به همین دلیل، خیلی ها آب و هوای این منطقه را با عربستان مقایسه می کنند و به این دره، لقب عربستان آمریکا را می دهند

از عوامل مهمی که توجه زمین شناسان را بخود جلب کرده، حرکت اسرار آمیز سنگ ها در این منطقه است.    حرکت سنگ ها در این دره همچنان کارشناسان را سر در گم می کنند، چرا که برخی از سنگ ها با وجود وزنی تا ۷۰۰ پوند بر روی یک بستر کاملا هموار می لغزند.

http://www.delniya.com


 

/ 0 نظر / 28 بازدید