# مطالب_جغرافیایی

بررسی رابطه سلامت سازمانی با منبع کنترل

هاجر پناهی کارشناس مدیریت دولتی حمید شاهرخی شیروان کارشناس مدیریت دولتی  چکیده: گنج ایران چیست؟ نیروی انسانی توانا منابع طبیعی و تجربه نیاکان بزرگترین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید